برای استفاده از تمامی امکانات انجمن و مشاهده ی آنها بایستی ابتدا ثبت نام کنید
مطلبي که مشاهده مي کنيد
در سطل زباله ي انجمن مي باشد
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1
 1. #1
  I stand alone
  تاریخ عضویت
  Sep 2011
  ارسال ها
  267
  سپاس
  695
  از این کاربر 916 بار در 283 پست سپاس گزاری شده

  Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials
  Solidworks 2011 & 2012 Video Tutorials - SolidProfessor
  English | 820 x 580 | FLV | 20.00fps 695kbps | MP3 44100Hz 128kbps | 15.6 GB
  Genre: eLearning

  Solidworks 2011 & 2012 Tutorials - Video - SolidProfessor

  Solidworks 2011 Tutorials include;

  2011 Update Training
  2011 Core Concepts
  2011 3D Skills

  2011 AutoCAD to SolidWorks

  2011 Advanced Parts
  2011 Advanced Assemblies
  .....  2011 Weldments
  2011 Sheet Metal

  2011 File Management
  2011 SolidWorks Workgroup PDM
  2011 Toolbox and Design Library

  2011 3DVia Composer Quick Start
  2011 DriveWorksXpress
  2011 SimulationXpress

  2011 TolAnalyst
  2011 Intro to eDrawings

  2011 Surfacing Essentials
  2011 Mold Tools And Plastic Design

  2011 CAMWorks Mill
  2011 CAMWorks Turn

  2011 SolidWorks Certification

  2011 SolidWorks Routing

  2011 SolidWorks Simulation
  2011 Solidworks Flow Simulation

  2011 Case Studies

  Case Studies - Basic Mechanisms
  Case Studies - Parts And Assemblies
  Case Studies - Advanced Surfacing Models
  Case Studies - Advanced Parts

  Solidworks 2012 Tutorials include;

  2012 Update Training

  2012 3D Skills
  2012 AutoCAD to SolidWorks
  2012 Drawings
  2012 SimulationXpress

  Training files are included for all the above.
  کد:
  
  
  DOWNLOAD (FILESERVE):
  http://www.fileserve.com/file/yjCmXcd/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part01.rar
  http://www.fileserve.com/file/gMVArvC/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part02.rar
  http://www.fileserve.com/file/6e6s9ne/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part03.rar
  http://www.fileserve.com/file/Aq8ykNh/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part04.rar
  http://www.fileserve.com/file/kSwVutB/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part05.rar
  http://www.fileserve.com/file/MW7QphK/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part06.rar
  http://www.fileserve.com/file/cEU2KgY/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part07.rar
  http://www.fileserve.com/file/SWF4ZhZ/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part08.rar
  http://www.fileserve.com/file/SxVGnrK/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part09.rar
  http://www.fileserve.com/file/H5DQJeR/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part10.rar
  http://www.fileserve.com/file/Tpwpr5z/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part11.rar
  http://www.fileserve.com/file/3PHWXbG/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part12.rar
  http://www.fileserve.com/file/7pDNhSg/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part13.rar
  http://www.fileserve.com/file/RPgBAeR/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part14.rar
  http://www.fileserve.com/file/8nTgPnk/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part15.rar
  http://www.fileserve.com/file/HuFaqpF/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part16.rar
  http://www.fileserve.com/file/sZUx2Au/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part17.rar
  http://www.fileserve.com/file/Uss2p3z/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part18.rar
  http://www.fileserve.com/file/4jA6RMY/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part19.rar
  http://www.fileserve.com/file/gKjwyVX/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part20.rar
  http://www.fileserve.com/file/SdGRxA3/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part21.rar
  http://www.fileserve.com/file/ETK9dC4/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part22.rar
  http://www.fileserve.com/file/MmeJDSB/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part23.rar
  http://www.fileserve.com/file/qveK6wR/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part24.rar
  http://www.fileserve.com/file/6E3ZYh8/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part25.rar
  http://www.fileserve.com/file/tQedZq7/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part26.rar
  http://www.fileserve.com/file/JykYdhW/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part27.rar
  http://www.fileserve.com/file/ePQZMaY/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part28.rar
  http://www.fileserve.com/file/xH8Kyvn/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part29.rar
  http://www.fileserve.com/file/5meP34D/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part30.rar
  http://www.fileserve.com/file/TqEcvaV/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part31.rar
  http://www.fileserve.com/file/DeAb7Xn/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part32.rar
  http://www.fileserve.com/file/mwqBDqE/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part33.rar
  http://www.fileserve.com/file/g6svVGA/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part34.rar
  http://www.fileserve.com/file/39X6J8k/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part35.rar
  http://www.fileserve.com/file/NdX9ypn/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part36.rar
  
  DOWNLOAD (FILEJUNGLE):
  http://www.filejungle.com/f/zGyUSH/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part01.rar
  http://www.filejungle.com/f/gN5juC/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part02.rar
  http://www.filejungle.com/f/Wvn7Gf/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part03.rar
  http://www.filejungle.com/f/g9Um78/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part04.rar
  http://www.filejungle.com/f/vkbnKv/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part05.rar
  http://www.filejungle.com/f/RMBvt3/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part06.rar
  http://www.filejungle.com/f/txKpN5/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part07.rar
  http://www.filejungle.com/f/DYc4He/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part08.rar
  http://www.filejungle.com/f/ceykGA/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part09.rar
  http://www.filejungle.com/f/xHVMUB/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part10.rar
  http://www.filejungle.com/f/USge7E/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part11.rar
  http://www.filejungle.com/f/bEPQCC/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part12.rar
  http://www.filejungle.com/f/W346u3/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part13.rar
  http://www.filejungle.com/f/svNMSg/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part14.rar
  http://www.filejungle.com/f/3f35du/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part15.rar
  http://www.filejungle.com/f/UBVZ5b/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part16.rar
  http://www.filejungle.com/f/k6Z2Bw/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part17.rar
  http://www.filejungle.com/f/HKEXxS/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part18.rar
  http://www.filejungle.com/f/JGEq6a/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part19.rar
  http://www.filejungle.com/f/fBBzZJ/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part20.rar
  http://www.filejungle.com/f/BVycxm/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part21.rar
  http://www.filejungle.com/f/jfw2jU/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part22.rar
  http://www.filejungle.com/f/XU4MdF/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part23.rar
  http://www.filejungle.com/f/YZCAJQ/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part24.rar
  http://www.filejungle.com/f/rVKNSx/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part25.rar
  http://www.filejungle.com/f/AwTJcc/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part26.rar
  http://www.filejungle.com/f/FWYqhS/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part27.rar
  http://www.filejungle.com/f/KDAvBb/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part28.rar
  http://www.filejungle.com/f/FzyRZp/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part29.rar
  http://www.filejungle.com/f/WyeYjX/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part30.rar
  http://www.filejungle.com/f/tP44ME/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part31.rar
  http://www.filejungle.com/f/SE7gNz/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part32.rar
  http://www.filejungle.com/f/9mH8SE/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part33.rar
  http://www.filejungle.com/f/JwKUg4/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part34.rar
  http://www.filejungle.com/f/VDmuHK/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part35.rar
  http://www.filejungle.com/f/MuCQ3a/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part36.rar
  
  DOWNLOAD (UPLOADSTATION):
  http://www.uploadstation.com/file/VefNB6R/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part01.rar
  http://www.uploadstation.com/file/BwUG8FK/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part02.rar
  http://www.uploadstation.com/file/Fj3Yyuf/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part03.rar
  http://www.uploadstation.com/file/G34gFJX/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part04.rar
  http://www.uploadstation.com/file/2AddGaQ/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part05.rar
  http://www.uploadstation.com/file/rSJJw6T/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part06.rar
  http://www.uploadstation.com/file/TDM4HyY/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part07.rar
  http://www.uploadstation.com/file/MEsf39d/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part08.rar
  http://www.uploadstation.com/file/4Dq4qzW/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part09.rar
  http://www.uploadstation.com/file/sHzfR8G/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part10.rar
  http://www.uploadstation.com/file/rjJz2JS/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part11.rar
  http://www.uploadstation.com/file/nGuBJpz/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part12.rar
  http://www.uploadstation.com/file/YkzbaH5/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part13.rar
  http://www.uploadstation.com/file/MchfjEx/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part14.rar
  http://www.uploadstation.com/file/yMaWxjA/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part15.rar
  http://www.uploadstation.com/file/eh83av5/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part16.rar
  http://www.uploadstation.com/file/kHSNWHX/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part17.rar
  http://www.uploadstation.com/file/22yKDet/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part18.rar
  http://www.uploadstation.com/file/W58zxEG/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part19.rar
  http://www.uploadstation.com/file/r7GmaPE/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part20.rar
  http://www.uploadstation.com/file/cUsRWjC/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part21.rar
  http://www.uploadstation.com/file/QqYw23y/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part22.rar
  http://www.uploadstation.com/file/wnPmun8/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part23.rar
  http://www.uploadstation.com/file/Rfyvy5U/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part24.rar
  http://www.uploadstation.com/file/wfxEaA3/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part25.rar
  http://www.uploadstation.com/file/duVq8G6/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part26.rar
  http://www.uploadstation.com/file/G2xPf2g/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part27.rar
  http://www.uploadstation.com/file/EeuMhKW/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part28.rar
  http://www.uploadstation.com/file/zgWsMv4/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part29.rar
  http://www.uploadstation.com/file/YHEfnrr/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part30.rar
  http://www.uploadstation.com/file/PTxj8uE/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part31.rar
  http://www.uploadstation.com/file/nSwC4Vg/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part32.rar
  http://www.uploadstation.com/file/FqQw6AZ/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part33.rar
  http://www.uploadstation.com/file/ae72ftB/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part34.rar
  http://www.uploadstation.com/file/bdHgkqX/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part35.rar
  http://www.uploadstation.com/file/wwC39f2/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part36.rar
  
  DOWNLOAD (UL.TO):
  http://ul.to/em8f06ph/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part36.rar
  http://ul.to/gnix5pbh/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part35.rar
  http://ul.to/xu7tpomp/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part34.rar
  http://ul.to/p7eb996m/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part33.rar
  http://ul.to/f3crdbd3/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part32.rar
  http://ul.to/j7utbhbl/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part31.rar
  http://ul.to/uk26aa49/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part30.rar
  http://ul.to/ts2mfufy/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part29.rar
  http://ul.to/4ci7jfax/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part28.rar
  http://ul.to/qgjc6xqi/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part27.rar
  http://ul.to/hpzbwzi1/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part26.rar
  http://ul.to/8wa6y79m/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part24.rar
  http://ul.to/d7po10qk/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part25.rar
  http://ul.to/wvfgt4vh/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part23.rar
  http://ul.to/kfukb6st/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part22.rar
  http://ul.to/0z1k38em/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part21.rar
  http://ul.to/unloldwo/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part20.rar
  http://ul.to/q7ept5a0/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part19.rar
  http://ul.to/8s8snr52/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part18.rar
  http://ul.to/szy2pepb/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part17.rar
  http://ul.to/871qk6id/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part16.rar
  http://ul.to/gtagwvgo/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part15.rar
  http://ul.to/7wit4vq2/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part14.rar
  http://ul.to/th01l29s/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part13.rar
  http://ul.to/2x1a6pfa/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part12.rar
  http://ul.to/nqpvxavk/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part11.rar
  http://ul.to/6bo5nxdw/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part10.rar
  http://ul.to/rqjutotq/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part09.rar
  http://ul.to/88mgvnym/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part08.rar
  http://ul.to/qp8rrjyu/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part07.rar
  http://ul.to/q6nugjwp/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part06.rar
  http://ul.to/rvgld8t9/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part05.rar
  http://ul.to/18j2lsmj/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part04.rar
  http://ul.to/tmzw4gi2/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part03.rar
  http://ul.to/ivwmqjty/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part02.rar
  http://ul.to/jplgj15m/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part01.rar
  
  DOWNLOAD(FILESONIC) :
  http://www.filesonic.com/file/4095579374/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part01.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095570624/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part02.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095584994/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part03.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095595304/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part04.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095598284/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part05.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095603644/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part06.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095616504/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part07.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095620314/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part08.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095622324/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part09.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095622424/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part10.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095625484/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part11.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095631834/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part12.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095631814/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part13.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095635424/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part14.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095641604/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part15.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095647534/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part16.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095647564/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part17.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095655434/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part18.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095651534/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part19.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095659384/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part20.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095659374/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part21.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095663144/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part22.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095668154/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part23.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095676804/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part24.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095671594/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part25.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095676954/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part26.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095681654/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part27.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095685154/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part28.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095685274/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part29.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095689994/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part30.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095690054/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part31.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095692704/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part32.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095699894/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part33.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095702214/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part34.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095702274/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part35.rar
  http://www.filesonic.com/file/4095702284/qn88.Solidworks.Video.Tutorials.part36.rar

 2. کاربر زیر از HEX بخاطرِ این مطلب مفید سپاس گزاری کرده است :


 

 

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
 • قدرت گرفته از سیستم vBulletin نسخه ی 4.2.3
 • قالب اختصاصی انجمن TvWorld نسخه ی 1.0
 • طراحی و اجرای قالب : نوژن
 • تمام حقوق مطالب و محتوا برای تی وی وُرلد محفوظ می باشد
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.