با بالا گرفتن تب سريال در جهان فرانك دارابونت كه از سريال خودش walking dead كنار كشيده ساخت درام جديديو برعهده گرفته كه طرفداران زيادي هم داره اميدواريم بتونيم سريال زيباي ديگه اي از اين كارگردان بزرگ ببينيم