زیرنویس اپیزود ِ کامل این مینی سریال در یک فایل

کد:
http://www.farsisubtitle.com/download/index.php?act=view&id=5140