دوستان قسمت اول یه نسخه اکتندد داره یه نسخه عادی؟
تفاوتشون چند دقیقا است و توی چه محتوایی؟